سلام، گزیده فیلم هاى سى و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایى هویزه در حال اکرانه در حالی که هیچ نظری از مردم پرسیده نشده تا فیلم هایی به مشهد بیاد که واقعاً مردم علاقه مند به دیدنش باشند نه این که تحمیلی باشه و واقعا در مورد جشنواره فیلم کوتاه این اتفاق افتاده و بعضی از فیلمهایش هم بد نیست! دقیقاً مانند جشنواره فیلم فجر که اعلام می کنند یک جشنواره ملیه ولی گزیده فیلم ها ...

رو تو مشهد نمایش میدن، اون دیگه توهین به مشهدی هاست! در هر صورت چنانچه فرصت داشتید، پیشنهاد میکنم برید و فیلم کوتاه ببینید، لا به لای این آثار چند تا کار خوب هست؛ مثل شماره ۱، ۲، ۷، ۱۴ و ۱۷