سلام، چرا اداره کل ارشاد استان، هیچ استفاده ای از تالار سینمایی شهید اصغرزاده مشهد نمی کنه؟ آخه حیف اون همه بودجه ای نیست که سالها از بیت المال براش هزینه شده؟ سالنی که در بهترین نقطه شهر واقعه و ۴۰۰ نفر گنجایش داره و کیفیت صداش هم دالبی شده! از آستان قدس یاد بگیرید که اخیرا با تغییر کاربری باغ های آستانه، کلی داره به مردم سود میرسونه، پس یا خودتون استفاده کنید که...

 نمی کنید چون هیچ خبری که برنامه ای در اونجا برگزار بشه، از جشنواره فیلم فجر پارسال که برای کودکان فیلم پخش کردید به اینطرف منتشر نشده، یا این که لااقل به بخش خصوصی واگذارش کنید. اتفاقا چون مکانش در داخل پارک ملت هست، در صورت مزایده گذاشتن، بنظرم خیلی مشتری داره، اینطوری هم فعالیت های فرهنگی و هنری و سینمایی شهر رونق بیشتری میگیره و مردم و جوانها بهره اش رو میبرند، هم ارشاد استان به یک درآمد پایدار میرسه و خرج توسعه هنری و سینمایی مناطق محروم شهر کنه. ممنون اگر منتشر کنید.