آگه مردم مشهد دومین شهر سینمارو بعد از تهران هستند پس باید دبیر جشنواره مشهد اولین نفری باشه که در دبیرخانه جشنواره تهران حضور پیدا می کنه و حقوق مردم مشهد رو در جشن سینمایی ایران مطالبه کنه! 47 روز دیگه تا شروع جشنواره باقی نمونده و هنوز متأسفانه هیچ خبری از رایزنی های مسئولان مشهدی با دبیرخانه جشنواره در تهران نیست! الان وقتشه که دبیرخانه جشنواره مشهد رو در پردیس سینمایی هویزه یا اطلس ...
... یا گلشن یا... راه اندازی کنید و شروع کنید گفتگوها رو برای انتخاب بهترین فیلمها و تهیه کنندگانشان و همچنین شورای تهیه کنندگان سینما که باز مثل پارسال برای مشهدی ها خط و نشان نکشند و همه چیز رو ده روز مونده به شروع جشنواره یهو بهم نریزند و بعدش هم نشود آنچه که گفتند و مصاحبه کردند!