پارسال دبیرخانه مرکزی جشنواره آنقدر نسبت به شهرستانیها بی اعتنایی و بلکه بی احترامی کرد که مهمترین مصداقش حذف منوی شهرستانها از سایت جشنواره بود. لذا مردم مشهد با استقبال از یک نظرسنجی، اسم جشنواره رو از جشنواره ملی فیلم فجر تغییر دادند به جشنواره فیلم فجر تهران و این یعنی یک پسرفت! اول جشنواره بین المللی بود و بعد شد ملی و حالا هم از دید مردم مشهد شده جشنواره تهرانی ها، بنابراین امسال باید...
... مسئولان ارشد جشنواره نسبت به شهرستانیها نگاهشون رو عوض کنند و جبران کنند خصوصا نسبت به مردم هنردوست مشهد که سینماروترین مردم ایران بعد تهران هستند. امسال اگر کوچکترین بی حرمتی به شهرستانها و خصوصا مشهد بشه، یا مانند اقای موسوی از شورای تهیه کنندگان سینما بخواهد باز با یک مصاحبه بی محل کل مشهدیها رو دق بده، یقین داشته باشید که امسال تحریم جشنواره روی شاخشه و حالا اگه بعد آبروتون تو کل کشور رفت و رسانه های بیگانه سوء استفاده کردند از جشم مشهدیها نبینید که ما از 42 روز قبل از جشنواره به پایتخت نشینان تذکر دادیم.