بسم الله... باز دوباره شروع شد! هر دم از این باغ بری میرسد... تازه تر از تازه تری می رسد، در اولین اظهار نظر مدیر استانی جشنواره در تهران عنوان شده که هر استان تنها دو سالن جهت اکران گویا باید داشته باشند و براشون هم گویا اصلاً مهم نیست کلان شهر بزرگی مانند مشهد که بعد از تهران، سینماروترین مردم ایران رو در خودش جا داده، باید با مثلا دارقوزآباد یه تفاوتی داشته باشه کما این که در سایر کشورهای دیگه هم همینطوره، مثلا، ترک ها، علاوه بر آنکارا، حساب دیگه ای روی استانبول باز می کنند، روسها علاوه بر مسکو، روی سن پترزبورگ، و تهران هم باید روی مشهد حساب ویژه باز کنه و این عین عدالت هست! چون عدالت که به معنی مساوات که نیست؟ به معنی قراردادن هر چیزی سر جای خودش هست و این حق مسلم مردم مشهد و زائران رضوی هست که در حداقل پنج پردیس سینمایی و سینما، فیلم های جشن سینمایی ایران رو در مشهد ببینند. ولی مثل این که این جماعت نمیخوان از تجربیات سال های قبل خودشون استفاده کنند و همش دوست دارند که خاک اره ها رو دوباره اره کنند!، باشه، پس ما هم از همین امروز، فعالیت های رسانه ای و کمپین های خودمون رو در شبکه های اجتماعی شروع می کنیم، توکلت علی الله