این چه وضعیه؟ هنوز اسامی فیلمها مشخص نشده؟ پس کی مشخص میشه.....8 روز دیگه جشنواره شروع میشه ما هنوز تعداد فیلمها را هم نمی دانیم....البته یک سری استانها انگار تعدادشان مشخص شده مثلا خبر امده اصفهان و شیراز و کرمانشاه 22 فیلم بخش مسابقه را دارند البته یک پک خریدن یا یزد 11 تا دارد. قیمت بلیت ها هنوز معلوم نیست! ضمنا چرا مجموعه آرمیتاژ رو بجای سیمرغ انتخاب نکردن؟ باتوجه به اینکه دسترسی به این سینما برای اهالی قاسم آباد چندان دشوار نیست!