سلام، پردیسس سینمایی ویلاژ توریست مشهد شب آخری به آشوب کشیده شد و مردم با عوامل سینما درگیر شدن. هشتگ اش رو دنبال کنید در اینستاگرام. ما فیلم رو ندیدیم و پولمون رو پس گرفتیم برگشتیم! علت هم این بود روز بلوا که قرار بود ساعت 10:30 پخش بشه در دو سالن پخش نشد!! و ملت تا ساعت 11:15 صبر کردن و کلامی اعتراض کردن، اما از 11:15 به بعد همه از سالن بیرون اومدن و هجوم بردن به گیشه ی سینما تا اعتراض کنن و پولها رو پس بگیرن. اونجا بود که مسوولان سینما به جای آروم کردن مردم و عذرخواهی با طلبکاری جواب مردم رو دادند و درگیری ها شروع شد. بهانه های بنی اسرائیلی میاوردن، حقیقتا خود من با توجه به تجربه ی 10 ساله م تو جشنواره سکوت کردم و صبر کردم اما وقتی دیدم دیگه کار داره از حد میگذره و حتی یه نفر نمیاد تا توضیحی بده یا عذرخواهی کنه وارد عمل شدم. درگیری ها یه ذره ای داشت فیزیکی میشد که من دیگه اومدم بیرون نمیدونم چی شد تهش. من پولم رو گرفتم و اومدم اما مشکل اصلی این بود که یه عده علاوه بر پول خسارت، پول بنزین شون هم میخواستن و راضی نمیشدن من نمیدونم پخش شد یا نه؟ اما غالب سالن بیرون اومدن، گفتم نقص فنی بوده گویا؛ یکی هم که فیلم میگرفت و میگفت میزارم مجازی و ... و حالا گیر بیارم میذارم چندتاشو دوستان ببینن اینجا، من پارسال همه فیلم‌های مهم رو اینجا دیدم و راضی بودم، امسال هم دو فیلم غیر این اینجا دیدم اما این برخورد صحیح نیست. اتفاقی مشابهی سر اولین اکران خورشید در اطلس افتاد که بعد از 20 دقیقه تاخیر، مدیر فنی سینما (نمیدونم واقعا بود یا نه) اومد و با صدای رسا از مردم عذرخواهی کرد و توضیح داد و مردم هم دست زدند و تشکر کردن و خلاص!