جشنواره فجر امسال در مشهد در بی نظمی مطلق برگزار شد

  نظرات |  پنجشنبه 1 اسفند 1392
جشنواره فجر امسال در مشهد با احساس تاسف عجیبی برای مخاطبان سینما همراه شد چرا که در شهری همچون مشهد با اینهمه استقبال و امکاناتی که یک چشمه آن پردیس هویزه است ؛جشنواره در بی نظمی مطلق برگزار شد.
هدایت به سایت اصلی جشنواره فیلم فجر تهران در مشهد

COPY TO CLIPBOARD