جشنواره فجر امسال در مشهد با احساس تاسف عجیبی برای مخاطبان سینما همراه شد چرا که در شهری همچون مشهد با اینهمه استقبال و امکاناتی که یک چشمه آن پردیس هویزه است ؛جشنواره در بی نظمی مطلق برگزار شد.