مشهد تریبون نوشت: پیش به سوی جشنواره سیزدهم فیلم فجر مشهد

  نظرات |  پنجشنبه 24 دی 1394
نیمه دوم سال ۹۴ نیز مانند سال های پیش با اما و اگرهایی از جنس بی پولی و احتمال لغو برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد همراه بود اما این چند روز خبرهای خوبی رسیده است. استاندار خراسان رضوی در جلسه گفت و گو با  اصحاب فرهنگ و هنر اعلام کرد که باید این جشنواره برگزار گردد و تامین اعتبار صورت خواهد گرفت. همچنین امروز نشست مشورتی معاون هنری اداره کل ارشاد خراسان رضوی با اهالی رسانه با حضور مدیر روابط عمومی این اداره کل برگزار گردید که قطعیت برگزاری جشنواره سیزدهم را برای ما اثبات کرد و  چندی دیگر نشست خبری این رویداد برگزار خواهد شد. به هر حال انتظارها به پایان رسید و می توانیم حامل این خبر خوش باشیم و امیدوار به اینکه بار دیگر شور و هیجان علاقه مندان به سینما در ماه بهمن نمایان خواهد شد و مردمان هنر دوست این شهر می توانند همپای پایتخت نشینان بیننده فیلم های جشنواره باشند. مشهد تریبون نیز همچون دو سال گذشته این رویداد هنری را به شکلی کاملا جامع پوشش خواهد داد.
هدایت به سایت اصلی جشنواره فیلم فجر تهران در مشهد

COPY TO CLIPBOARD